BÀI GIẢNG  (23 bài)
Slide0

TIẾT 1: ĐO ĐỘ DÀI

Ngày gửi: 2013-02-23 15:02:23

Slide0

Thí nghiệm tương tác từ

Ngày gửi: 2012-05-15 10:23:45

Slide0

Tiết 22-Bài 19: CÁC CHẤT ĐƯỢC...

Ngày gửi: 2012-04-26 07:22:47

Slide0

Tiết 31-Bài 27: SỰ BẢO TOÀN N...

Ngày gửi: 2012-04-26 07:22:38


ĐỀ THI  (14 bài)
Word-logo-small

Đề thi HK 2_lý 9 (2011-2012)

Ngày gửi: 2012-05-10 16:34:09

Word-logo-small

Đề thi HK 2_lý 8 (2011-2012)

Ngày gửi: 2012-05-10 16:33:38

Word-logo-small

Đề thi HK 2_lý 7 (2011-2012)

Ngày gửi: 2012-05-10 16:33:05

Word-logo-small

Đề thi HK 2 (2011-2012)

Ngày gửi: 2012-05-10 16:32:22


TƯ LIỆU VẬT LÝ  (23 bài)
MPXC~1.gif

Máy phát điện XC

Ngày gửi: 2012-05-15 10:21:27

Mohinhmayphat-dongcodien.bmp

Máy phát điện - Động cơ điện

Ngày gửi: 2012-05-15 10:21:05

Speaker.gif

loa điện

Ngày gửi: 2012-05-15 10:20:57

Bientro.bmp

biến trở

Ngày gửi: 2012-05-14 22:11:59


QUÀ TẶNG  (28 bài)
Bai_thi_so_1_lop_2.flv

Bài giảng luyện thi Violympic...

Ngày gửi: 2016-09-21 12:55:59

Bai_thi_so_2__lop_3.flv

Bài giảng luyện thi Violympic...

Ngày gửi: 2016-09-21 12:55:51

Bai_thi_so_3__lop_3.flv

Bài giảng luyện thi Violympic...

Ngày gửi: 2016-09-21 12:55:43

Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf

Ngày xuân long phượng xum vầy

Ngày gửi: 2013-01-26 07:42:00


THAM KHẢO  (2 bài)
Slide0

Anđrê- Mari- Ampe

Ngày gửi: 2012-03-18 15:07:53

Slide0

Cảm ơn MẸ

Ngày gửi: 2012-03-18 15:06:18